Czym jest spedycja?

Spedycja jest znaczącym terminem w branży transportowej, ściśle związanym z przewozem towarów. Tuż obok Transportu i Logistyki jest jednym z trzech sektorów branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

Spedycja co to znaczy

Jest to działalność polegająca na organizowaniu przewozu ładunku na polecenie klienta z ustalonego miejsca załadunku do miejsca docelowego, oraz wykonaniu wszelkich koniecznych czynności z nim związanych. Jest to proces złożony i bardzo skomplikowany.

spedycja

Nasi specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami związanymi z transportem w imieniu zleceniodawcy. Łącznie z wykonaniem odpraw celnych oraz kompletowaniu dokumentacji, tak by nasi klienci mieli spokojną głowę i nie musieli martwić się „biurokracją”.

Transport taki realizowany jest na podstawie zlecenia spedycyjnego, które jest podstawą do wykonania usługi, oraz do wniesienia ewentualnych roszczeń o odszkodowanie w razie uszkodzenia towaru.

Pojęcie spedycji obejmuje wszelkie czynności niezbędne do ekonomicznego, terminowego i co ważne bezpiecznego doręczenie powierzonego ładunku odpowiednio dopasowanym do jego wagi i wielkości środkiem transportu.

Podział spedycji

Podstawowym podziałem spedycji jest spedycja krajowa (na terenie Polski) i spedycja międzynarodowa (poza granicami naszego kraju).

Tymczasem ze względu na jej złożony charakter spedycji wyróżnić możemy dwa jej typy tj. spedycję gałęziową i spedycję intermodalną.

  • Spedycja gałęziowa polega na przetransportowaniu ładunku wyłącznie jednym rodzajem środka transportu.
  • Spedycja intermodalna natomiast angażuje więcej niż jeden środek transportu z co najmniej dwóch gałęzi transportu.

Gałęzie transportu

Do głównych gałęzi transportu należą: transport drogowy, transport lotniczy, transport kolejowy oraz transport morski.

Klasyfikacja spedycji

Wyróżniamy cztery klasyfikacje spedycji ze względu na obszary działania i zasięgu obsługiwanych ładunków:

  • spedycja międzynarodowa
  • spedycja krajowa
  • spedycja publiczna (spedycja wykonuje usługi na zlecenie innych przedsiębiorstw)
  • spedycja własna (realizowanie usług odbywa się we własnym zakresie na rzecz obrotu handlowego własnych towarów)

Sawpol spedycja i transport

Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta. Skrupulatnie ustalamy szczegóły ładunku i uzgadniamy dogodny termin dostawy, aby dopasować swoją ofertę do danej potrzeby klientów. Dbamy również by wykonywany przez nas transport towarów przebiegł bezpiecznie. Dlatego sprawujemy nadzór na każdym etapie transportu powierzonego nam przez zleceniodawcę.

 

Zobacz również:
Kto to jest spedytor?

Świadczymy transport międzynarodowy dowolnymi naczepami typu: