Czym jest jazda na suwak?

Jazda na suwak, inaczej nazywana „postępowaniem na zamek błyskawiczny”. Jest to metoda dojazdu pojazdów do zwężenia jezdni. Polega na kontynuowaniu ruchu na obu pasach jezdni do momentu jej zwężenia. Następnie do przepuszczania przez każdy pojazd znajdujący się na pasie, który jest dalej kontynuowany, jednego pojazdu (lub zespołu pojazdów) z pasa który zanika.

Jest to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy zwężają się w jeden. Kierowca jadący pasem, który się nie kończy, musi wpuścić jeden samochód z pasa zanikającego. Analogicznie po nim taki sam manewr przeprowadza każdy następny kierowca. W ten sposób pojazdy poruszają się naprzemiennie.

suwak

Zagrożenia związane z poruszaniem się zgodnie z zasadą jazdy na suwak

Nowe przepisy dotyczące jazdy na suwak zostały uregulowane w kodeksie drogowym przez ustawę z dnia 16 października 2019 roku i obowiązują kierowców od 6 grudnia 2019 roku.

Niestety wielu kierowców nie do końca wie jak interpretować te przepisy. Chodzi konkretnie o nieścisłą kwestię, mianowicie kto ma pierwszeństwo. Niektórzy kierowcy być może nawet nieświadomie mogą nadużywać przepisy dotyczące jazdy na „zamek błyskawiczny”. Powodując niebezpieczne sytuacje na drodze i tym samym ryzykować spowodowaniem kolizji lub wypadku.

Zasada jazdy na suwak

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że kierowca, na pasie który ma się zakończyć ma pierwszeństwo przed kierowcą jadącym pasem „głównym”.

Prawnicy są natomiast odmiennego zdania. Powołując się na zapisy Prawa o ruchu drogowym, uważają, że sama zasada zmiany pasów ruchu nie zmieniła się. Według Art. 4: „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”

Jak zatem rozumieć tę zasadę?

Przepisy o jeździe na suwak dotyczą tylko sytuacji wyjątkowych, zapisanych w ust. 4a i 4b. Więc odnosi się w sytuacjach gdy spełnione są trzy warunki:

– mamy do czynienia ze znacznym zmniejszeniem prędkości na jezdni, czyli w sytuacji, gdy WSZYSTKIE pasy jezdni są zakorkowane

– NIE MAMY możliwości kontynuacji jazdy obecnym pasem ruchu

– dojedziemy DO KOŃCA zanikającego lub zablokowanego pasa

 

Zobacz również:
Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Świadczymy transport międzynarodowy dowolnymi naczepami typu: