Czym jest Pakiet Mobilności?

Czyli istotne zmiany w przepisach transportu drogowego, o których możesz nie wiedzieć, które mogą wpłynąć na czas dostawy w transporcie ciężarowym.

Pakiet Mobilności to inicjatywa, która ma na celu zmianę i rozszerzenie przepisów Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego. Oficjalnie opublikowane 31 lipca tego roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmiany w przepisach, regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców zawodowych oraz zmieniające rozporządzenie 165/2014 dotyczące określania położenia za pomocą tachografów.

kierowca ciężarówki

Wprowadzenie tych unijnych dokumentów prawnych wchodzących w skład tak zwanego Pakietu Mobilności zostało rozłożone w czasie. Część przepisów ma wejść w życie jeszcze w tym roku, a część ma zostać rozłożona na kilka następnych lat.

Co zmieni Pakiet Mobilności?

Poniżej trzy najważniejsze zmiany w przepisach, na które warto zwrócić uwagę.

  • Rozporządzenie nr 2020/1054 obowiązuje już od 20 sierpnia 2020 r. Określa zmiany w przepisach dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, oraz ich powrotu do centrali firmy lub do miejsca zamieszkania maksymalnie co cztery tygodnie.
  • Rozporządzenie nr 2020/1055 wprowadza zmiany w dyrektywach 1071 oraz 1072/2009 odnośnie dostępu do rynku. W większości będzie obowiązywać dopiero od lutego 2022 roku. Szczególną uwagę warto zwrócić na przymusowy powrót kierowcy do bazy co 8 tygodni. Jak i 4-dniowy zakaz kabotażu w tym samym kraju tym samym pojazdem ciężarowym.
  • Rozporządzenie nr 2020/1057 zmienia reguły delegowania kierowców. Większość zasad tej dyrektywy będzie obowiązywała również od lutego 2022 roku. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na określenie, jakie przewozy podlegają pod delegacje. Warto też spojrzeć na obowiązek korzystania z układów zbiorowych w pełni. A także na wątek braku możliwości zaliczania diet i ryczałtów do minimalnego wynagrodzenia kierowcy.

Są to spore zmiany dla firm transportowych. Dlatego wiele przedsiębiorców ma obawy związane z kosztami i możliwościami stosowania konkretnych aspektów tego Pakietu. A to właśnie kierowcy są aktualnie głównym środkiem dla przepustowości europejskiego systemu transportowego.

Międzynarodowy transport drogowy

Wyliczamy trzy główne rodzaje transportów międzynarodowych:

- „dwustronne”, czyli międzynarodowe przewozy ładunków, rozpoczynające się w jednym kraju, gdzie znajduje się baza firmy, do innego kraju, do którego dostarczany jest towar i z powrotem.

- operacje cross-trade, są to międzynarodowe transporty ładunków między dwoma krajami, wykonywane przez firmę, której siedziba nie znajduje się w żadnym z tych państw.

- kabotaże, czyli usługi transportowe, wykonywane w danym kraju przez tabor firmy transportowej, której siedziba mieści się w innym państwie.

Te modyfikacje w przepisach Unii Europejskiej odnośnie transportu drogowego mogą nieść za sobą duże zmiany. Przedsiębiorstwa transportowe powinny się z nimi szczegółowo zapoznać.

 

Zobacz również:
Nowe zmiany w przepisach ruchu drogowego

Świadczymy transport międzynarodowy dowolnymi naczepami typu: