Transport Czechy

Specjalizujemy się w transporcie z Polski do Czech, jak i z Czech do Polski.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w branży transportowej zapewniamy naszym Klientom najwyższą jakość usług, kompleksową organizację transportu – od załadunku po rozładunek, oraz bezpieczeństwo przewożonego towaru na każdym etapie.

Przewóz Towarów

Czeski eksport obejmuje przede wszystkim branżę maszynową, produkcję rolniczą oraz przemysł wydobywczy. Do transportowanych przez nas towarów należą m.in. produkty elektrotechniczne i elektroniczne, motoryzacyjne, zbrojeniowe oraz żywnościowe. Zajmujemy się głównie przewozem rud metali kolorowych oraz metali nieżelaznych, ale to transport maszyn jest naszą specjalnością.

Ostatnimi czasy, w związku z prężnie rozwijającą się branżą turystyczną (zwłaszcza agroturystyki), coraz częściej zajmujemy się transportem siana dla koni, a także płodów rolnych: warzyw i owoców.

Drogi i autostrady w Czechach

Czechy są krajem, którego terytorium w przeważającej części zajmują tereny wyżynno-górskie Masywu Czeskiego. Łączna długość autostrad i dróg w Czechach wynosi 1243 km (dane ze początku 2018 roku). Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych obowiązuje: w niedziele i dni świąteczne (między godz. 13.00 a 22.00) oraz w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia (w piątki między godz. 17.00 a 21 oraz w soboty między godz. 7.00 a 13.00).

Wraz z 1 stycznia 2016 roku w Czechach przestały istnieć drogi ekspresowe – w całym kraju funkcjonuje wyłącznie sieć autostrad. Drogi ekspresowe o niższych parametrach technicznych zastąpione zostały przez „drogi dla pojazdów samochodowych”. Dopuszczalna maksymalna prędkość na autostradach dla aut ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony wynosi 80 km/h (zarówno w miastach, jak i poza nimi).

Opłaty drogowe

Poruszając się na terenie Czech należy pamiętać o opłatach drogowych – to tzw. winiety i myta. Pojazdy o dopuszczalnej masie do 3,5 tony zobowiązane są do nabycia przylepnej winiety, którą można zakupić na większych stacjach benzynowych, w punktach pocztowych lub przez Internet.

Od 2010 roku na wszystkie pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony nałożono opłatę drogową zwaną mytem, której wysokość zależy m.in. od rodzaju pojazdu, klasy emisji oraz regionu, w jakim się poruszamy. Do jej uiszczenia niezbędne jest posiadanie elektronicznego urządzenia pokładowego – za jego pośrednictwem opłata zostaje pobrana automatycznie po przejechaniu przez bramkę kontrolną.