Brexit – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Czeka nas spora zmiana. 24 stycznia Unia Europejska podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii. W konsekwencji czego po kilkukrotnie odraczanym terminie 31 stycznia 2020 roku opuściła Unię Europejską. Okres przejściowy będzie trwał do końca 2020 roku. Wielka Brytania nie ma już udziału w sprawach decyzyjnych i nie ma swoich przedstawicieli w Unii. Nadal jednak wpłaca składki do budżetu i obowiązują ją zasady Unijne do zakończenia okresu przejściowego. Jak donosi gazeta Rzeczpospolita: „Na Polakach brexit nie zrobił większego wrażenia. 42 proc. badanych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) uważa, że nie zmieni to nic w ich życiu.”

transport a brexit

Czy brexit coś zmienił?

Póki co proces wyjścia z UE nie jest odczuwalny dla jej mieszkańców i dla osób podróżujących. Do końca okresu przejściowego nie zostaną wprowadzone nowe cła. Nie będzie też ograniczeń w branży transportowej, jak i kontroli na granicy. Podróże osób pozostaną swobodne, a dowód osobisty nadal będzie honorowany jako dokument podróży. Czyli praktycznie dla nas i innych firm transportowych nic nie zmieniło.

Co się zmieni od 1 stycznia 2021 roku?

Przepisy zmienią się jednak od 1 stycznia 2021 r. Po tym czasie w handlu mają zostać wdrożone nowe zasady zgodnie z przygotowywaną Umową dotyczącą wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Niewątpliwie zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia i obowiązki. Dlatego pozostajemy na bieżąco ze zmianami. Nowe wytyczne na płaszczyźnie handlu z Wielką Brytanią zostaną ujawnione prawdopodobnie dopiero na krótko przed zakończeniem okresu przejściowego.

Będą to spore zmiany dla firm, które wykonują usługi transportowe.

Czy okres przejściowy po brexicie zostanie przedłużony?

Nowe informacje i powstała wątpliwość czy okres przejściowy zostanie przedłużony ukazują, że obecna sytuacja związana z brexitem nie jest łatwa. Jak poinformowała w kwietniu dyrektor wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa: „Wielka Brytania i Unia Europejska nie powinny dodawać czynnika niepewności do obecnej sytuacji, wykluczając przedłużenie okresu przejściowego po brexicie”. Na razie nie wiemy jak ta sprawa potoczy się dalej, ale warto pozostać w temacie.

W styczniu rząd brytyjski przyjął ustawę, w której jest zapis, że okres przejściowy ma potrwać do końca roku 2020 i nie może on zostać wydłużony. Swoje poparcie odnośnie tego zapisu wyraziła wcześniej wspomniana Georgiewa. Widzimy z jej wypowiedzi, że jej stanowisko jest jednoznacznie: “Moja rada polegałaby na szukaniu sposobów na zmniejszenie tego elementu niepewności w interesie wszystkich, Wielkiej Brytanii, UE i całego świata”.

Jest to ważna kwestia, ponieważ jeżeli Unia Europejska i wielka Brytania nie uzgodnią porozumienia dotyczącego handlu, od roku 2021 będą realizować działania handlowe na zasadach powołanej w 1994 roku Światowej Organizacji Handlu. Co w praktyce oznacza wprowadzenie ograniczeń transportowych, wśród nich obowiązujące cła i odprawy graniczne. Jak ogłosiła Unia Europejska oraz wielka Brytania, mają zostać przeprowadzone w tym celu negocjacje w postaci wideokonferencji. Wierzymy, że sprawy potoczą się pomyślnie.

Brexit a pandemia

Ponadto jak wiemy dodatkowym utrudnieniem jest kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Jednak jak pochwala Georgiewa, reakcja brytyjskiego ministerstwa finansów jak i Banku Anglii była szybka i dobrze przeprowadzona. Zarówno rząd jak i Bank Anglii wprowadziły działania mające złagodzić negatywne skutki pandemii. Dlatego między innymi zostały obniżone podatki oraz gwarancje kredytowe dla firm, a Bank Anglii obniżył stopy procentowe.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i oferujemy usługi transportu międzynarodowego.

 

Zobacz również:
Transport a koronawirus

Świadczymy transport międzynarodowy dowolnymi naczepami typu: